Pokretanje postupka javne nabave

16. veljače 2024. godine

Općina Stankovci je u EOJN objavila javno nadmetanje za predmet nabave: Izgradnja trga pored crkve u Banjevcima i Sadnja drvoreda - mjere prilagodbe klimatskim promjenama, stoga pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte  da svu potrebnu dokumentaciju preuzmu sa sljedećeg linka: https://eojn.hr/procurements-my 

26. veljače 2024. godine

Objavljen je Javni poziv na dostavu ponude u provedbi postupka jednostavne nabave za "Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta "Zaželi - prevencija institucionalizacije"

Rok za dostavu ponude je 06. ožujka 2024. godine.

Poziv s prilozima se nalazi u prilogu. 

12. ožujka 2024. godine

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za "Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u sklopu projekta "Zaželi - prevencija institucionalizacije"

Odluka se nalazi u prilogu.