Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci“ KK.06.3.1.16.0082

Svrha projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci" KK.06.3.1.16.0082 je doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te potaknuti zajednicu na odvojeno prikupljanje
otpada isticanjem važnosti ljudskog faktora.Ukupna vrijednost projekta: 245.100,00 HRK
85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine StankovciProjekt se provodi na području općine Stankovci, a naselja obuhvaćena projektom su Stankovci, Banjevci, Bila Vlaka, Budak, Crljenik,
Morpolača i Velim, koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti:

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
  • Izobrazno - informativne aktivnosti,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba i vidljivost.

Ono što općina Stankovci želi ostvariti provedbom projekta je smanjiti količine neadekvatno odloženog otpada, pripremiti ga za ponovnu uporabu, potaknuti stanovništvo na recikliranje i zbrinjavanje otpada. Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje
i recikliranje postojećih materijala i proizvoda, ono što se smatralo otpadom može se pretvoriti u resurs.

Ciljne skupine na koje projektne aktivnosti direktno utječu su svi stanovnici općine Stankovci. Skupina na koju se projektom posebno želi utjecati su najmlađe generacije u vrtićima i osnovnim školama iz razloga jer je pravovremena edukacija način za stvaranje pozitivnih navika
koje će se razvijati tijekom ostatka života.

eu fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

 

Sve informacije vezane uz provedbu projekta te prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta možete dobiti na dolje navedenekontakte.
 
OpćinaStankovci     
Stankovci 230
23422 Stankovci
023/380-442
www.stankovci.hr
Eko-Flor Plus d.o.o.
Mokrice 180C
49243 Oroslavje
049/587-827
www.eko-flor.hr
 
 
Raspored prikupljanja  otpada putem mobilnog reciklažnog   dvorišta:
14.02.2022. / 09.05.2022. / 17.08.2022. / 14.11.2022.
 
U naselju Stankovci, na javnoj površini kod parkinga ispred marketa Konzum, u vremenu od 07:00 do 08:30 sati. 
U naselju Budak, na javnog površini kod nogometnog igrališta, u vremenu od 09:00 sati do 10:30 sati. 
U naselju Banjevci, na javnoj površini kod parking ispred ili iza crkve, u vremenu od 11:00 sati do 12:30 sati.
 

15.02.2022.10.05.2022. / 19.08.2022. / 15.11.2022.
 
U naselju Bila Vlaka, na javnoj površini kod zgrade mjesnog odbora – Perice, u vremenu od 07:00 sati do 08:30 sati. 
U naselju Velim, na javnoj površini kod igrališta, u vremenu od 09:00 sati do 10:30 sati. 
U naselju Crljenik, na javnoj površini kod raskrižja lokalne ceste, u vremenu od 11:00 sati do 12:30 sati. 
U naselju Morpolača, na javnoj površini kod zgrade društvenog doma, u vremenu od 13:00 sati do 14:30 sati.