Odluka o odabiru ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o., OIB:14506572540, Remetinačka cesta 7a, 10020 Zagreb, za predmet nabave "Digitalna javna uprava - uspostavljanje sustava arhiviranja i nabava usluge skeniranja i OCR.