Odluka o odabiru ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Odluka o prihvaćanju ponude tvrtke Grid geodezija d.o.o. Zadar, Obala kneza Branim ira 27, Zadar, OIB: 42999170129 za predmet nabave " Izrada geodetskog elaborata i evidentiranja stanja komunalne infrastrukture prema pozivu na dostavu ponuda 2/23".