Uklanjanje grana koje prelaze na javne prometne površine

Općinski načelnik donio je Odluku kojom se nalaže svim vlasnicima odnosno korisnicima nekretnina da su dužni ukloniti grane koje prelaze na javne prometne površine.

Tekst odluke možete preuzeti na linku: Odluka o uklanjanju grana sa javnih prometnih površina