Obavijest o namjeri davanja koncesije

Općina Stankovci je u EOJN objavila  "Obavijest o namjeri davanja koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Općine Stankovci".

Detalje možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5346726