Stradavanje djece od dehidracije u vozilima

Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska uprava Zadarska uputilo je svim gradovima i općinama sa područja zadarske županije dopis sa prigodnim letkom u vezi stradavanja djece od dehidracije u vozilima.

Stradavanje djece od dehidracije u vozilima - dopis

Ne ostavljajte djecu u vozilima - letak