Strateški dokumenti

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE  OPĆINE STANKOVCI

Plan djelovanja civilne zaštite je operativni dokument namijenjen potrebama djelovanja Stožera civilne zaštite Općine Stankovci  kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama.

Osim toga, Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite. Specifičnost plana je ta da su definirane situacije u kojima se saziva Stožer civilne zaštite Općine Stankovci, sudionici i snage koje je potrebno angažirati ovisno o razvoju krize te njihove zadaće kako bi se krizna situacija što prije prevladala.

Cijeli dokument pogledajte ovdje.

 

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA OPĆINE STANKOVCI

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Stankovci  izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima. Potreba izrade Procjene rizika temelji se na praktičnim, društvenim i ekonomskim razlozima koji uključuju slijedeće:

a) Unaprjeđenje shvaćanja rizika u svrhu praktične upotrebe u postupcima planiranja investiranja, osiguranja te drugim sličnim aktivnostima,

b) Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata,

c) Jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Obveza izrade Procjene rizika proizlazi iz odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15).

Cijeli dokument pogledajte ovdje.

 

STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE OPĆINE STANKOVCI

Cijeli dokument pogledajte ovdje.

 

AKCIJSKI PLAN ZA ENERGETSKI I KLIMATSKI ODRŽIV RAZVOJ OPĆINE STANKOVCI

Cijeli dokument pogledajte ovdje.

 

STRATEGIJA RAZVOJA PAMETNE OPĆINE STANKOVCI ZA RAZDOBLJE DO 2026. GODINE

Cijeli dokument pogledajte ovdje.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE STANKOVCI ZA 2023. GODINU

Cijeli dokument pogledajte ovdje.