Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci“ KK.06.3.1.16.0082

 

Svrha projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Stankovci" KK.06.3.1.16.0082 je doprinijeti povećanju stope odvojenog 
prikupljanja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te potaknuti zajednicu na odvojeno prikupljanje 
otpada isticanjem važnosti ljudskog faktora.  
 
Ukupna vrijednost projekta: 245.100,00 HRK 
85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Stankovci 
 
Projekt se provodi na području općine Stankovci, a naselja obuhvaćena projektom su Stankovci, Banjevci, Bila Vlaka, Budak, Crljenik, 
Morpolača i Velim, koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti: 

  • Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, 
  • Izobrazno - informativne aktivnosti, 
  • Upravljanje projektom, 
  • Promidžba i vidljivost. 

Ono što općina Stankovci želi ostvariti provedbom projekta je smanjiti količine neadekvatno odloženog otpada, pripremiti ga za ponovnu 
uporabu, potaknuti stanovništvo na recikliranje i zbrinjavanje otpada. Takav sustav daje naglasak na ponovno korištenje, popravak, obnavljanje 
i recikliranje postojećih materijala i proizvoda, ono što se smatralo otpadom može se pretvoriti u resurs.  
 
Ciljne skupine na koje projektne aktivnosti direktno utječu su svi stanovnici općine Stankovci. Skupina na koju se projektom posebno želi 
utjecati su najmlađe generacije u vrtićima i osnovnim školama iz razloga jer je pravovremena edukacija način za stvaranje pozitivnih navika 
koje će se razvijati tijekom ostatka života.