Poziv na dostavu ponude - Izgradnja nogostupa s drvoredom u mjestu Bila Vlaka - Općina Stankovci

Općina Stankovci pokrenula je postupak jednostavne nabave za - Izgradnja nogostupa s drvoredom u mjestu Bila Vlaka - Općina Stankovci

Rok za predaju ponuda je 14.06.2024. godine do 12:00 sati.

U prilogu:

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik

3. Ponudbeni list

4. Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 1)