Oglas za prijam u službu na radno mjesto - Referent - komunalni redar - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 29. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci („Službeni glasnik Općine Stankovci”, broj 3/21), I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci („Službeni glasnik Općine Stankovci”, broj 5/22), II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci („Službeni glasnik Općine Stankovci”, broj 6/22) i članka 23. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 74/10, 125/14, 48/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci, raspisuje

OGLAS

Za prijam u službu na radno mjesto: Referent – komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca zbog povećane potrebe za istim u ljetnim mjesecima

Služba se zasniva bez obveznog probnog rada, pošto je služba predvidljivog trajanja manjeg od šest mjeseci. 

 

Natječaj je otvoren do 23. svibnja 2024. godine