Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica po ovlaštenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na

radno mjesto voditelj projekta "Zaželi" za Općinu Stankovci

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: "Zaželi" za Općinu Stankovci II,  za slijedeće radno mjesto:

VODITELJ/ICA PROJEKTA "ZAŽELI" za Općinu Stankovci - 1 izvršitelj (m/ž)

 

Natječaj je otvoren do 18. ožujka 2024. godine.

29. ožujka 2024. godine.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. - u prilogu