Natječaj za radno mjesto gerontodomaćica/gerontodomaćin za pomoć u kući starijim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-2, od 23.11. 2023. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  Kodni broj: SF.3.4.11.01.0069 – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027.,  po ovlaštenju pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Stankovci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „ZAŽELI za Općinu Stankovci II“

Radno mjesto – gerontodomaćica  - gerontodomaćin  za pomoć u kući starijim osobama

 

 

27.veljače 2024. godine

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos, u prilogu