Javni poziv za iskaz interesa - uključivanje korisnika u projekt Zaželi - prevencija institucionalizacije

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA – UKLJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

zazeli1

„Zaželi za općinu Stankovci II“, SF.3.4.11.01.0069

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Provedbom projekta „Zaželi za općinu Stankovci II“ utjecat će se na socijalnu isključenost i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina kroz pružanje pomoći u kući i pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i osobama s invaliditetom na području općine Stankovci. Na projektu će biti zaposleno ukupno 12 pružatelja/pružateljica usluga, dok će skrb biti omogućena za 72 korisnika. Usluga obuhvaća obavljanje sitnih kućanskih poslova (čišćenje, priprema jednostavnih obroka), kupnju namirnica i lijekova, plaćanje računa, druženje i razgovor s korisnicima.

Sukladno Pozivu, korisnici projekta mogu biti:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja

UVJETI KOJE KORISNICI MORAJU ZADOVOLJITI:

 • Osobe starije od 65 godina:
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,

 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

** Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema HZMO iznosi 812,19 eura (podatci za studeni 2023.) **

 

 • Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA KORISNIKA:

 • Osobe starije od 65 godina:
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža,
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 • potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (osigurava nositelj projekta).
 • Odrasle osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupnja
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 • izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 • potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti,
 • potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (osigurava nositelj projekta).

 

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt da se jave putem telefona na broj 023/380-169, putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno na adresu Stankovci 230.

  

zazeli

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Stankovci.