Natječaj - voditelj projekta "ZAŽELI" za Općinu Stankovci

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na

radno mjesto voditelj projekta "Zaželi" za Općinu Stankovci

 Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: "Zaželi" za Općinu Stankovci, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

VODITELJ/ICA PROJEKTA "ZAŽELI" za Općinu Stankovci - 1 izvršitelj (m/ž)

 

30. siječnja 2024. godine

Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - vidi prilog.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje možete pronaći na 

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/