Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Stankovci

Na temelju članka 17. i 19. st. 2 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSN), općinski načelnik Općine Stankovci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz probni rad od 3 (tri) mjeseca

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 20. siječnja 2024. godine.

 

25. siječnja 2024. godine

Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - vidi prilog.