Natječaj - voditelj projekta "ZAŽELI" za Općinu Stankovci

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci. objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na

radno mjesto voditelj projekta "Zaželi" za Općinu Stankovci

 Predmet oglasa je prijem službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: "Zaželi" za Općinu Stankovci, za sljedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

VODITELJ/ICA PROJEKTA "ZAŽELI" za Općinu Stankovci - 1 izvršitelj (m/ž)

 

03. siječnja 2024. godine 

Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - vidi prilog .

Pravne izvore za pripremu kandidata za testiranje možete pronaći na: 

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/