NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JUO OPĆINE STANKOVCI

Na temelju članka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 ), općinski načelnik Općine Stankovci raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz probni rad od 3  mjeseca.

Rok za  podnošenje prijava je 10 dana od objave Javnog natječaja slijedom čega je posljedni dan za podnošenje prijava na javni natječaj 06. listopada 2023. godine.