Obavijest o zaprimanju kandidata i kandidature za izbore za članove i predstavnike nacionalnih manjina