Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA