Zaključci sa sjednica općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća
Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća
Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća
Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA