Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Temeljem članka 4. Zakona o Središnjem registru državne imovine (NN 112/2018) Općina Stankovci je obveznik dostave i unosa podataka u Središnji registar državne imovine.