Poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za projekt Zaželi - prevencija institucionalizacije, faza IV.

Općinski načelnik objavio je Poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za projekt Zaželi - prevencija institucionalizacije, faza IV. 

Detalji poziv ovdje.