Priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji

Priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji kao rezultat provedbe projekta "OCD kao odgovor na krizu" Udruge studenata Bukovice i Kotara i Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije.

Priručnik za ponašanje u kriznoj situaciji u on line obliku dostupan je za preuzimenje u prilogu.