Natječaj - radnica za pomoć u kući starijim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37), od 6. prosinca 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0209 od 7. prosinca 2022. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci objavljuje oglas:

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Stankovci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „ZAŽELI za Općinu Stankovci“

Radno mjesto – radnica za pomoć u kući starijim osobama