Natječaj za prijem u službu u JUO Općine Stankovci

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci objavljuje Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto

TELEFONSKI OPERATER 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog natječaja slijedom čega je posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj 10. veljače 2023. godine.