Javna nabava 2022

Plan nabave za 2022.

Plan nabave za 2022. izmjena 1 

Plan nabave za 2022. izmjena 2

   SUKOB INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016.

Izjava Željko Perica