Poziv na javni uvid - Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC27 i DC59

POZIV NA IZLAGANJE GEODETSKOG ELABORATA NA JAVNI UVID

Na zahtjev investitora HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, Projektni biro P45 d.o.o. iz Zagreba, Janka Rakuše 1, izradio je geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta u svrhu provedbe lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/20-01/000025, URBROJ: 2198/1-07-01/1-20-0008 od 26.10.2021. g. za zahvat u prostoru rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.a skupine – Rekonstrukcija raskrižja državnih cesta DC27 i DC59.

Na javni uvid pozivaju se svi nositelji prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama:

predmetne k.č.  1/2, 96, 97/3 k.o. Velim (Mbr. 300721),

susjedne k.č. 97/4, 97/8, 97/9, 110, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 129/6, 130/1, 130/3, 130/4, 131/1, 131/3, 132/1, 132/3, 133/1, 133/3, 134/1, 134/3, 135/1, 141/1, 142/1, 143, 144, 145, 151, 152, 229/1, 229/4, 230/1, 230/3, 231/1, 231/3, 244/1, 244/19, 244/57, 244/58, 251/1, 251/2, 251/3, 251/5, 251/7, 252/1, 253, 254, 255 k.o. Velim (Mbr. 300721).

Javni uvid u geodetski elaborat održat će se dana 15.10.2021. (petak) od 11:00 do 13:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Stankovci, Stankovci 230, 23422 Stankovci.